www.prosolve.nl
proSolve Adviesgroep  
  Wij doen nťt dat stapje extra
Home | Contact
 
  proSolve
Voor het profesioneel oplossen van uw financiŽle vraagstukken
 
 
 
 
  Verzekeren
  Hypotheken
  Geldzaken
Onze kijk op... | Even voorstellen | Beloning

De op deze site(s) verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is daarmee nooit een aanbod tot het (ver)kopen van financiŽle producten, een (beleggings)advies of financiŽle dienst. Beleggen brengt risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan proSolve Adviesgroep B.V. niet instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

proSolve Adviesgroep B.V., haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s).

 

Copyright

Alle informatie op deze site(s) is in eigendom van of in licentie verstrekt aan proSolve Adviesgroep B.V., tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site(s) te vermenigvuldigen of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  proSolve Adviesgroep B.V.

Nederlands recht is van toepassing.

 

(3363)

Home | Contact | Dienstenwijzer | Dienstverleningsdocument | Algemene voorwaarden | Disclaimer