www.prosolve.nl
proSolve Adviesgroep  
  Wij doen nťt dat stapje extra
Home | Contact
 
  proSolve
Voor het profesioneel oplossen van uw financiŽle vraagstukken
 
 
 
 
  Verzekeren
  Hypotheken
  Geldzaken
Onze kijk op... | Even voorstellen | Beloning

proSolve Adviesgroep B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van onze site. proSolve Adviesgroep B.V. committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy wil proSolve Adviesgroep B.V. duidelijkheid scheppen in hetgeen proSolve Adviesgroep B.V. met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

  • persoonlijke gegevens;
  • bezoekersgegevens;
  • elektronische nieuwsbrief;
  • persoonsgegevens;
  • hyperlinks.

Persoonlijke gegevens

U kunt de proSolve Adviesgroep B.V. website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Indien u een proSolve Adviesgroep B.V. inlogcode hebt, kunt u na het inloggen op een beveiligd deel van de website uw gegevens bekijken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt proSolve Adviesgroep B.V. uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die proSolve Adviesgroep B.V. op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etcetera) te kunnen voldoen.

 

proSolve Adviesgroep B.V. zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren;
  • indien proSolve Adviesgroep B.V. hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van proSolve Adviesgroep B.V. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bij ons bekend.

 

Elektronische nieuwsbrief

Als bezoeker hebt u op de website van proSolve Adviesgroep B.V. de mogelijkheid om u aan te melden voor een elektronische nieuwsbrief. U ontvangt dan periodiek per e-mail de door u aangevraagde informatie. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, kunnen gebruikt worden om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

 

Persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een financiŽle dienst, worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons, respectievelijk een tot de proSolve Adviesgroep B.V. behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake financiŽle diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

 

Hyperlinks

De website van proSolve Adviesgroep B.V. bevat hyperlinks naar andere websites. De verbinding naar deze websites worden wel getoetst, maar proSolve Adviesgroep B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit privacystatement heeft slechts betrekking op de website www.proSolve.nl

 

(3362)

Home | Contact | Dienstenwijzer | Dienstverleningsdocument | Algemene voorwaarden | Disclaimer