www.prosolve.nl
proSolve Adviesgroep  
  Wij doen nét dat stapje extra
Home | Contact
 
  proSolve
Voor het profesioneel oplossen van uw financiële vraagstukken
 
 
 
 
  Verzekeren
  Hypotheken
  Geldzaken

Donner: geen collectieve aov zzp'ers


Minister Donner wil geen collectieve regeling voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

Tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer onlangs benadrukte hij dat verzekerd zijn een keuze is die de zelfstandige prima zelf kan maken.

 

Donner heeft eerder al aangegeven evenmin iets te voelen voor het alternatief van Mei Li Vos (PvdA). Vos bepleit verlenging van de aanmeldtermijn voor de verruimde vangnetregeling arbeidsongeschiktheid en wil daarbij nu ook de optie van een 'default'-keuze voor de vrijwillige voortzetting laten onderzoeken. Een default-keuze komt erop neer dat een zelfstandige automatisch wordt verzekerd, tenzij hij aangeeft dat niet te willen. Donner verzet zich tegen beide ideeën. Volgens hem is er slechts één reden voor een collectieve regeling: namelijk als het risico stelselmatig te laag wordt ingeschat en de schade wordt afgewenteld op het collectief, bijvoorbeeld de bijstand. Daarvan is geen sprake en dus kan er ook geen sprake zijn van een collectieve regeling, aldus Donner, die meent dat het langer openstellen van de regeling alleen maar leidt tot instroom van slechte risico's. Op uitdrukkelijk verzoek van Vos heeft hij wel toegezegd nader onderzoek te doen naar die aanname, maar als het aan Donner ligt, blijft het verschil tussen werknemers en zelfstandigen gehandhaafd.

(17934)

Home | Contact | Dienstenwijzer | Dienstverleningsdocument | Algemene voorwaarden | Disclaimer