www.prosolve.nl
proSolve Adviesgroep  
  Wij doen nét dat stapje extra
Home | Contact
 
  proSolve
Voor het profesioneel oplossen van uw financiële vraagstukken
 
 
 
 
  Verzekeren
  Hypotheken
  Geldzaken

Afmelden van kenteken bij de RDW en artikel 34 verklaring WAM

Uit de praktijk blijkt dat er over dit onderwerp nog veel onduidelijkheid bestaat. Daarom willen wij u hierover in deze nieuwsbrief graag verder informeren.

Wanneer wordt een kenteken afgemeld?

Niet of niet tijdige premiebetaling

Wanneer een premie van een WAM plichtig motorrijtuig om welke reden dan ook niet of niet op tijd betaald wordt (zie de polisvoorwaarden), dan heeft dat als consequentie dat het betreffende kenteken  bij de RDW wordt afgemeld.

Verzekerde is geen eigenaar van het motorrijtuig (meer)

Een kenteken wordt ook afgemeld na een mutatie waarbij een verzekerd motorrijtuig wordt vervangen door een ander motorrijtuig. Het ‘oude’ motorrijtuig wordt dan bij de RDW afgemeld. Moet het ‘oude’ motorrijtuig tijdelijk nog verzekerd blijven (bijvoorbeeld omdat verkoop nog moet plaatsvinden) dan kunt u dat bij de mutatie aangeven. In zo’n geval zullen wij het ‘oude’ motorrijtuig tijdelijk nog in dekking houden, zodat daardoor nog aan de verzekeringsplicht wordt voldaan.

Wat is de consequentie van een kenteken afmelding?

Snelle controle

Nadat een kenteken is afgemeld wordt niet meer voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht. De RDW controleert hierop vaak, snel en streng. Leidde een afmelding van een kenteken in het verleden pas na lange tijd tot een controle, tegenwoordig controleert de RDW al binnen 14 dagen. Bij die controle gaat de RDW uit van de peildatum. De peildatum is het moment van de controle.

Boete

Constateert de RDW dat een motorrijtuig op de peildatum niet volgens de WAM is verzekerd, dan legt de RDW onherroepelijk een boete van € 380,- op,  verhoogd  met € 6,- administratiekosten. Op de eigenaar van het motorrijtuig rust de verplichting om aan te tonen dat het motorrijtuig op de peildatum verzekerd was.

De artikel 34 verklaring

Is een motorrijtuig onterecht bij de RDW afgemeld dan kan dat aan de RDW kenbaar worden gemaakt door middel van een artikel 34 verklaring WAM.

Wordt die verklaring aan de RDW gegeven, dan vervalt de boete.

(30595)

Home | Contact | Dienstenwijzer | Dienstverleningsdocument | Algemene voorwaarden | Disclaimer